+

Từ Hà Nội đi Sapa bao nhiêu km? Thời gian đi bao lâu?